Wat is Hagel

Hagel is een fenomeen dat in Belgie regelmatig voorkomt.

Hagel ontstaat doordat er in hoge bewolking bevroren waterdruppels rond vliegen die vervolgens steeds zwaarder worden en uiteindelijk uit de wolk naar beneden vallen.

Het gevaar van Hagel schuilt vooral in de beschadigingen die het veroorzaakt. Zo raken auto’s, gewassen en daken beschadigd.

Hagelstenen zijn meestal klein, zo rond een halve centimeter in diameter maar soms ook zo groot als golfballen.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

Incoming search terms:

 • wat is hagel

Klimaat verandering

Het broeikaseffect is het globale effect dat ontstaat ten gevolge van de aanwezigheid van gassen in de atmosfeer. Deze gassen zorgen ervoor dat de temperatuur van het aardoppervlak hoger ligt dan op grond van de combinatie van warmte-instraling van de Zon en de interne aardwarmte verwacht kan worden. Zonder het broeikaseffect (en dus alleen verwarming van het aardoppervlak door zonlicht en aardwarmte) zou de temperatuur op Aarde volgens bepaalde theoretische modellen gemiddeld -18°C zijn, thans is zij 15°C. Het effect is genoemd naar de broeikas waar een glazen of plastic overkapping de uitstraling van warmte tegenhoudt en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen.

De temperatuur van het aardoppervlak wordt bepaald door een evenwicht van een aantal factoren. Bijdragen die warmte toevoegen zijn: straling van de Zon die niet meteen wordt teruggekaatst; aardwarmte. Warmte wordt aan het oppervlak onttrokken door: infrarode straling van het aardoppervlak naar het heelal (uitstraling). Andere factoren, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, zijn ten opzichte van in- en uitstraling verwaarloosbaar. De bijdrage van het zonlicht en de afname van de warmte door de uitstraling zijn op een ingewikkelde manier afhankelijk van een aantal omstandigheden: ijs en sneeuw verminderen de hoeveelheid geabsorbeerde zonnestraling en verminderen bovendien de uitstraling; wolken kaatsen zonlicht terug maar hinderen aan de andere kant de uitstraling; broeikasgassen absorberen straling uit beide richtingen, met per saldo een vermindering van de uitstraling (stralingsforcering); stof in de lucht (aërosolen) weerkaatst vooral zichtbaar licht en vermindert dus per saldo de opwarming door de zon, bovendien vergemakkelijkt het de vorming van wolken; sommige stoffen (zoals roet) maken wolken minder reflecterend, andere stoffen (zoals zwaveldioxide) juist méér. Er stelt zich een evenwicht in doordat de uitstraling van infrarood toeneemt bij stijgende temperatuur. De inkomende straling van de zon is van een andere golflengte (veelal zichtbaar licht), dan de uitstraling (veelal infrarode straling). Broeikasgassen absorberen vooral infrarode straling en kaatsen het terug naar het aardoppervlak, maar absorberen minder van de inkomende straling van de zon. Dit verhoogt de evenwichtstemperatuur op de Aarde, en wordt het broeikaseffect genoemd. Voorbeelden van broeikasgassen zijn waterdamp (veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld), kooldioxide (CO2, veroorzaakt 9-26%), methaan (CH4, veroorzaakt 4-9%) en ozon (O3, verooraakt 3-7%). Het broeikaseffect veroorzaakt een inversie (omkering) in het temperatuurverloop (dit wordt “gradiënt” genoemd) van de atmosfeer. Zonder broeikaseffect zou de temperatuur gemeten vanaf het aardoppervlak en hoger in de lucht, vrij lineair afnemen; hoe verder van het oppervlak, hoe kouder het wordt. Door het broeikaseffect heeft de aardatmosfeer echter een zogenaamde inversielaag. Deze laag wordt gekenmerkt door een omgekeerd verloop; hoe hoger (verder van de Aarde) men komt, hoe warmer het wordt. Het is deze laag die uitstraling van warmte tegenhoudt en zo als een soort “warme deken” om de Aarde ligt. Overigens gaat de vergelijking tussen een broeikas en het aardse broeikaseffect maar ten dele op. In beide gevallen komt de temperatuur hoger te liggen, doordat de uitstroom van warmte belemmerd wordt en de instroom niet. Het glas van een broeikas deelt weliswaar de eigenschap van broeikasgassen dat het doorlatend is voor zichtbaar licht, maar niet voor infrarode straling, maar een gewone broeikas werkt vooral door het belemmeren van convectie. Dit kan aangetoond worden door een broeikas van een ander materiaal dan glas te bouwen, zodat het ook infrarode straling doorlaat. Ook in deze broeikas zal de temperatuur hoger liggen dan in de omgeving. Ontdekking van het broeikaseffect Het broeikaseffect is in de loop van de 19e eeuw ontdekt door de gecombineerde observaties van drie wetenschappers. In 1827 kwam de Fransman Joseph Fourier met het idee dat de temperatuur alleen verklaard kon worden door onzichtbare warmtestraling. De Engelsman John Tyndall maakte in 1861 resultaten bekend van laboratoriummetingen, waaruit bleek dat waterdamp en gassen als kooldioxide warmtestraling opnamen. Hij dacht dat variaties in die gassen klimaatveranderingen konden verklaren. In 1896 publiceerde de Zweed Svante Arrhenius berekeningen van temperatuurveranderingen op Aarde door variaties in de hoeveelheid kooldioxide. Een verdubbeling leidde volgens hem tot een opwarming van 4 tot 6 graden. Arrhenius wordt dan ook beschouwd als de ontdekker van het versterkte broeikaseffect. Het broeikaseffect op andere planeten Een planeet die een sterk broeikaseffect heeft, is de planeet Venus. Omdat Venus dichter bij de Zon staat dan de Aarde, valt op basis van een verhoogde warmte-instraling een hogere oppervlaktetemperatuur dan op Aarde te verwachten. Het verschil is echter veel groter dan op basis van het verschil in afstand verwacht mag worden, en de oppervlaktetemperatuur van Venus (480°C) is hoger dan die van Mercurius, hoewel Mercurius veel dichter bij de Zon staat. De reden is dat Venus een zeer dichte atmosfeer heeft, die voor het grootste deel uit het broeikasgas CO2 bestaat. Het broeikaseffect is op Venus dan ook zeer sterk. Mercurius daarentegen heeft vrijwel geen atmosfeer, en derhalve ook geen broeikaseffect. De hoeveelheid instraling is op de door de Zon beschenen kant weliswaar erg hoog, maar de uitstraling is ook erg hoog. Hierdoor zijn de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur zeer groot (in de orde van +250 en -250 graden Celsius). Op basis van fotos van Mars gemaakt door de Mars Global Surveyor en de NASA Odyssey missie valt af te leiden dat de laatste 3 jaar de CO2-ijskap op Mars krimpt. Het hoofd van St. Petersburg’s Pulkovo Astronomical Observatory, de Russische onderzoeker Habibullo Abdussamatov, stelt in een interviewdat er een verband bestaat tussen de geobserveerde klimaatverandering op Aarde en het smelten van de CO2-ijskap op Mars. Zijn controversiële conclusie luidt dat beide fenomenen dezelfde oorzaak hebben en derhalve de opwarming van de Aarde niet door de mens veroorzaakt kan zijn. National Geographic stelt in dit interview echter zelf dat “het werk van Abdussamatov door andere klimaatwetenschappers negatief beoordeeld wordt”. Berekeningen van Fenton, Geissler en Haberle  lijken inderdaad een alternatieve verklaring te ondersteunen. Het smelten van de CO2-ijskap op Mars zou volgens hen door een positieve feedback-loop van stofstormen te verklaren zijn.

Bron: Wikipedia

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Regenboog

Een regenboog ontstaat doordat de regendruppels net als een prisma het licht afbuigen. Dit verschijnsel heet breking. De grootte van de afbuiging hangt af van de soort stof en van de kleur licht. Verschillende kleuren licht buigen op het grensvlak tussen twee stoffen daardoor verschillend af. Het licht passeert twee grensvlakken; namelijk van lucht naar water en van water naar lucht. Wit licht kan op die manier gesplitst worden in de kleuren waaruit het bestaat.

De regenboog is voor mensen op de grond zichtbaar in de richting van de lichtbundel die uit de regendruppel komt, dus de mensen moeten links staan. Omdat de invallende lichtstraal van de zon ook van links komt moet je de zon dus in de rug hebben.

Het verschijnsel breking wordt veroorzaakt doordat licht in verschillende stoffen niet even snel gaat.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Luchtvervuiling

Er wordt gesproken over Luchtvervuiling als de lucht is vervuilt met stoffen die daar oorspronkelijk niet in voorkomen. Vervuilende stoffen zijn niet alleen afkomstig van menselijke bronnen, ook natuurlijk bronnen hebben veel invloed.

Natuurlijke bronnen:

 • Vulkanen
 • Woestijnstof
 • Methaan
 • Bosbranden

Menselijke bronnen:

 • Landbouw
 • Industrie
 • Verbrandingsmotoren
 • CFK
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Weervoorspellen in de oude tijd

In de 16e eeuw was er een wet dat mensen die het weer konden voorspellen net als heksen ter dood moesten worden gebracht. De mensen dachten dat mensen die het weer konden voorspellen magische krachten hadden.

Nog verder de tijd in, drieduizend jaar geleden, waren de Germanen in ons land. Die geloofden in goede en boze goden. Één van die goden heette Donar. Hij reed op een snelle wagen met paarden ervoor door de lucht. De wielen van de wagen donderden door de lucht. En hij sloeg zo hard met zijn hamer op zijn zwaard dat de vonken ervan afvlogen. Zo dachten ze dat onweer ontstond.

Later dachten de mensen dat ze het onweer konden weg konden jagen. Ze bewaarden bijvoorbeeld een klavertje vier, ze zetten een ezelskop op het dak, of een ei van een zwarte kip over het dak gooien, zelfs een dode uil op de schuurdeur timmeren! En honderd jaar geleden luidde de klokkenluider de klokken als er een onweersbui aankwam. Het geluid van de klokken moest de donderslagen tegenhouden.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.5/5 (4 votes cast)

Incoming search terms:

 • weersverwachting 14 dagen vooruit
 • weer 1 maand vooruit
 • weersvoorspelling maand vooruit
 • weersverwachting maand vooruit
 • het weer 1 maand vooruit
 • weersverwachting 1 maand vooruit
 • weersvoorspelling 1 maand
 • weer maand vooruit
 • het weer 14 dagen vooruit
 • weersvoorspelling 1 maand vooruit

December de Wintermaand

December de Wintermaand

Dagtemperatuur maximum is 6 graden
Dagtemperaruur minimum is 1 graden
Gemiddeld is dit 3 graden celsius
Temp. zeewater is 7 graden celsius
Neerslag per maand is 80 millimeter
Zon 8 uren per dag boven de horizon
Zonneschijn per maand is 43 uren
Zonneschijn overdag is 18 procent
Bewolkingsgraad is 82 procent

Zon op 08:45 wintertjd
Zon onder 16:30 wintertijd
Aantal droge dagen is 7
Aantal dagen met mist is 8
Aantal dagen onweer is 1
Aantal vorstdagen is 13
Aantal sneeuwdagen is 5
Aantal ijsdagen is 3
Aantal zomerse dagen is 0

Weer Spreuken voor December

 • December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.
 • Donder in decembermaand, belooft veel wind in ‘t jaar aanstaand.
 • Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Incoming search terms:

 • weersvoorspelling juli 2012
 • weersvoorspelling juli 2012 belgie
 • weersverwachting juli 2012
 • weersverwachting juli 2012 belgie
 • weersvoorspelling 1 maand belgie
 • weersvoorspelling belgie juli 2012