Wolken: Altocumulus

Altocumulus zijn witte of grijze wolkenbank of wolkenlaag, in het algemeen met schaduwing, bestaande uit stroken.

Altocumulus bestaat voor het grootste gedeelte uit waterdruppeltjes. Bij zeer lage temperaturen komen er ijskristallen in voor.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Omrekenen van Celsius naar Fahrenheit

In Belgie en Nederland wordt voor de aanduiding van temperatuur Celsius gebruik. In veel andere landen wordt de temperatuur uitgedrukt in graden Fahrenheit.

Voorbeeld Omrekenen Celsius naar Fahrenheit:

F = Fahrenheit C = Celsius

F = C x 1,8 + 32

U wilt 20 graden Celsius omrekenen naar Fahrenheit => F = 20 x 1,8 + 32 => F = 68

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Tornado’s, Cyclonen en Wervelwinden

Een orkaan is een zware storm (cycloon) die het meest voorkomt in de gebieden ten noorden en ten zuiden van de evenaar.

Ze ontstaan doordat relatieve koude luchtstromingen in aanraking komen met de hete luchtstroom  op de evenaar. Tropische stormen zijn kleine lagedrukgebieden die vergezeld gaan van  veel wind en regenval, hoge zeegolven en vloedgolven. Als de wind een orkaankracht  (windkracht 12) bereikt, spreektmen van een tropische cycloon.

Per jaar zijn er op aarde ongeveer 80 tot 90 tropische stormen ongeveer
2 op de 3 stormen ontwikkelen zich tot een orkaan.

Tornado

Een tornado is een hevige storm, veel kleiner dan een orkaan,  maar met nog wel sterkere wervelwinden.

De lucht in een tornado wordt door winden in het bovenste deel van de wolk
rondgedraaid tot er een draaikolk ontstaat. Als de winden versnellen krijgt de wolk
de vorm van een trechter. Onder aan de wolk wordt er meer lucht naar binnen gezogen
en de trechter bereikt de grond. De meeste tornado’s bereiken snelheden van 50 tot
450 km per uur, de schade die zij veroorzaken ligt ongeveer over een breedte van één
kilometer en een lengte van 100 km.De trechter van een kleine tornado is soms slechts
3 meter breed, die van een grote tornado wel 300 meter breed zijn.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Afstand van Onweer berekenen

Hoe kan je afstand van Onweer berekenen?

Omdat licht en geluid met verschillende snelheden door de ether gaan, kan je na het zien van de bliksem flits tellen tot je de donder hoort. Geluid legt 1000 meter af in 3 seconden

Voorbeeld: Als je 3 seconden na de flits de donder hoort, dan is het onweer dus 1000 meter verderop. Bij 6 seconden is het onweer 2 kilometer verderop, bij 9 seconden 3 kilometer.

Ga naar afstand onweer berekenen voor een handige calculator

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.2/5 (10 votes cast)

Incoming search terms:

 • afstand onweer berekenen
 • onweer berekenen
 • afstand onweer
 • onweer afstand berekenen
 • afstand bliksem berekenen
 • hoe bereken je de afstand van onweer
 • bliksem afstand berekenen
 • onweer afstand
 • afstand van onweer berekenen
 • bliksem donder afstand berekenen

Wat is Mist

Mist kan zich vormen door afkoeling van zeer vochtige lucht (tot onder het dauwpunt) of door menging van koude met warme vochtige lucht. De vorming van mist hangt af van veel factoren, zoals luchtvervuiling, begroeiing, reliëf en de nabijheid van open water. Mist kan ontstaan door afkoeling rond zonsondergang of vaak pas tegen zonsopkomst en vormt zich het eerst boven een weiland waarschijnlijk in de buurt van een sloot waar de lucht vochtig is.

In de meteorologie wordt mist als volgt begrensd en verder onderverdeeld:

 • Zeer dichte mist – zicht minder dan 50 meter
 • Dichte mist – zicht minder dan 200 meter
 • Mist – zicht minder dan 1000 meter
 • Nevel – zicht meer dan 1000 meter
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)