Agressief

De door Violet geraadpleegde dermatoloog schrikt van haar zonbeschadigde huid en haalt een klein stukje uit het plekje op haar neus voor onderzoek door een patholoog. Die bevestigt zijn vermoeden: Violet heeft haar eerste basaalcelcarcinoom, verreweg de meest voorkomende vorm van huidkanker. Deze kanker zaait vrijwel nooit uit en groeit slechts enkele milimeters per jaar. Toch bestaat het gevaar dat hij doorgroeit in onderliggend weefsel en Violet uiteindelijk zelfs een oog kost.
De dermatoloog weet dat Violet veel kans heeft om binnen enkele jaren te maken te krijgen met een tweede vorm van huidkanker nl. plaveiselcelcarcinoom.
Het plaveiselcelcarcinoom van de huid kan uitzaaien naar de lymfeklieren, maar ook andere organen zoals de longen, en dat kan dodelijk zijn. Deze tumor heeft een voorloper in de huid, een schilferend, ruw en rood plekje van een paar milimeter waaruit het carcinoom zich ontwikkelt. Deze plekjes, de zogeheten zonnekeratosen, komen bij 1 op de 4 mensen boven de 60 voor. Met haar zongedrag mag de 35 jarige Violet de eerste voorlopervlekjes echter al binnen enkele jaren verwachten.
In zekere zin heeft Violet nog geluk; basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom zijn bij lange na niet zo levensbedreigend als maligne melanoom. Het melanoom is een moedervlek die zich uiterst agressief gedraagt en vooral tussen het 20ste en 50ste jaar optreedt. De cellen van het melanoom zaaien snel uit, zowel via het lymfestelsel als via de bloedbaan. Kruipt deze huidtumor dieper dan een paar milimeter onder de hoornlaag, dan neemt de kans op genezing snel af.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Incoming search terms:

  • zonnekeratose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *